Welke gevolgen heeft de Eerstejaars-evaluatie?

Heeft u als werkgever een langdurig zieke werknemer in dienst, dan bent u verplicht om de werkwijze poortwachter te volgen. De werkgever moet er namelijk voor zorgen dat het functioneren van de werknemer in de arbeid zo snel en volledig mogelijk wordt hersteld. Waardoor een onnodig beroep op een uitkering wordt voorkomen. Uiterlijk dient u in de 93e verzuimweek tegelijk met de WIA-aanvraag het complete re-integratieverslag in bij het UWV. Het re-integratieverslag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Probleemanalyse, het Plan van Aanpak, de Eerstejaarsevaluatie en de Eindevaluatie.

De Eerste-jaarsevaluatie

We zoomen verder in op één onderdeel van de werkwijze poortwachter, de Eerstejaarsevaluatie. Bij deze verplichte evaluatie na 52 verzuimweken is het doel dat de werkgever en werknemer terugblikken op de re-integratieactiviteiten in het eerste ziektejaar. Zij moeten expliciet de vraag onder ogen zien of de re-integratie nog op de goede weg zit. Er moeten basale keuzes worden gemaakt als het gaat om re-integratie-inspanningen in het eigen bedrijf of bij een andere werkgever (tweede spoor). Zo nodig kunnen zij de gevolgde re-integratiekoers voor de komende periode bijstellen.

Er zijn verschillende voorbeelden waarin bijstelling nodig is, hieronder een aantal voorbeelden. De overige voorbeelden zijn terug te vinden in de Werkwijze Poortwachter, opgesteld door het UWV op 01 juni 2021.

  • Een wijziging in de belastbaarheid.
  • De mate van werkhervatting loopt achter op het gestelde doel.
  • Er is stagnatie in de medische behandeling.
  • Het deskundigenoordeel heeft de gestagneerde re-integratie niet vlot getrokken.

Bij deze bijstelling van het Plan van Aanpak wordt in eerste instantie gekeken naar de mogelijkheden binnen de eigen organisatie. Zijn er op dit moment mogelijkheden voor terugkeer in eigen werk? Of terugkeer in aangepast eigen werk of terugkeer in (aangepast)ander werk?

Zijn er geen mogelijkheden meer binnen de eigen organisatie? Dan wordt er gekeken naar de passende werkzaamheden bij een andere organisatie, oftewel spoor 2.

 

Re-integratie 2e spoor

Zodra er uit de Eerstejaarsevaluatie komt dat er geen zicht (meer) bestaat op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie(spoor 1). Dan moet er een adequaat tweede-spoortraject worden gestart. Dit is noodzakelijk om de hervattingskansen van de arbeidsongeschikte werknemer zo veel mogelijk te vergroten. Een Re-integratie 2e spoortraject moet uiterlijk binnen 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek) worden gestart.

Re-integratieactiviteiten in het 2e spoor kunnen na de Eerstejaarsevaluatie in specifieke gevallen achterwege blijven. Dan moet er wel binnen 3 maanden een concreet perspectief op structurele werkhervatting zijn. Dit moet dan binnen de eigen organisatie in eigen, aangepast of ander passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij de functionele mogelijkheden.

Voor meer informatie over het re-integratie 2e spoortraject verwijzen wij u graag door naar ons eerdere blog over dit onderwerp.

 

Vragen

Heeft u als werkgever vragen over het re-integratie 2e spoortraject of moet u binnenkort een 2e spoortraject starten voor één van uw werknemer? Neem dan contact met ons op via info@intree.nl of 085-06 00 980. Wij vertellen u graag meer.

contact opnemen

Geïnteresseerd in een vrijblijvend kennismakingsgesprek?

Neem dan contact met ons op door in het formulier jouw contactgegevens in te vullen. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@intree.nl of 085-06 00 980.

Auteur:

Dirk-Jan Tegel

Dirk-Jan is de eigenaar en oprichter van Intree B.V. Intree is een adviesbureau gericht op recruitment en re-integratietrajecten. Dirk-Jan houdt van uitdagende vraagstukken op het gebied van recruitment en re-integratie met als doel om de professional als de werkgever te ontzorgen.