Re-integratie

Binnen uw bedrijf heeft u vast te maken met ziekmeldingen. De meeste werknemers die zichzelf ziekmelden zijn binnen één tot enkele dagen weer aan het werk. In sommige gevallen is de ziekte van langere duur of zelfs blijvend, wat dan? Meestal is dit de start van een re-integratietraject. Intree biedt verschillende diensten aan op het gebied van re-integratie om u als werkgever te ondersteunen.  

Waarom re-integratie

Re-integratie is in de eerste plaats belangrijk omdat u uw medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk wilt hebben. Daarnaast zijn er ook wettelijke verplichtingen wat betreft re-integratie, die bij niet naleving veel geld kunnen kosten, voorbeeld daarvan is een loonsanctie die opgelegd kan worden door het UWV.

Een zieke medewerker snel weer aan het werk scheelt niet alleen veel geld maar ook tijd, die u vast en zeker goed kunt besteden.

Re-integratie uitbesteden

Het is niet verplicht om de re-integratie van uw zieke medewerker uit te besteden, echter is dit wel aan te raden. In de praktijk ontbreekt het namelijk vaak aan tijd en kennis om de verzuimbegeleiding in eigen beheer uit te voeren, wat kan lijden tot een langere loondoorbetalingsverplichting of een re-integratie die langer duurt dan nodig.

Onderstaand een aantal redenen waarom het verstandig is om de re-integratie uit te besteden:

Rechten en plichten

Er zijn veel rechten en plichten wat betreft re-integratie waar jij als werkgever wellicht niet helemaal van op de hoogt bent. Gevolg hiervan kan zijn dat noodzakelijk stappen niet worden gezet, waardoor er kansen worden gemist tijdens de te-integratie. Wanneer je re-integratie uitbesteed aan een re-integratiespecialist, word je tijdig gewezen op je rechten en plichten als werkgever. Zo weet je waar je aan toe bent en voorkom je fouten die je duur kunnen komen te staan.

Bespaar tijd

Een re-integratietraject kost veel tijd en vraag veel aandacht van jou als werkgever. Je zult regelmatig moeten overleggen met de zieke medewerker of andere betrokkene. Daarnaast moet je veel zaken vastleggen en registreren om te kunnen aantonen dat je alle nodige stappen hebt gezet. Bespaar tijd door het re-integratietraject uit te besteden.

Frisse blik

Voor jou als werkgever kan het soms niet direct duidelijk zijn waar het pijnpunt bij de medewerker ligt. Door het re-integratietraject uit te besteden, wordt er een frisse blik geworpen op de situatie. De re-integratieconsulent kan hierin ook als een soort mediator zijn voor jou en je medewerker. Soms blijkt de oplossing niet re-integratie maar bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst. Het bespaart jou als werkgever kosten als dit vroeg in het traject wordt gesignaleerd.

Netwerk

Een re-integratiebureau heeft een groot netwerk aan potentiële nieuwe werkgevers of andere zorgverleners. Als werkgever kunt u hier gebruik van maken tijdens de re-integratie van uw zieke medewerker.

contact opnemen

Geïnteresseerd in een vrijblijvend kennismakingsgesprek?

Neem dan contact met ons op door in het formulier jouw contactgegevens in te vullen. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@intree.nl of 085-06 00 980.