Blog

Eigenrisicodrager Ziektewet: Een verstandige keuze?

Het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) is een belangrijke beslissing waar werkgevers voor staan. Het brengt financiële verantwoordelijkheid met zich mee, maar biedt ook meer controle over ziekteverzuimbeheer. In dit artikel onderzoeken we of het verstandig is om eigenrisicodrager te worden voor de ZW, met aandacht voor de voordelen, risico’s en overwegingen die een rol spelen.

Lees verder »

Welke gevolgen heeft de Eerstejaars-evaluatie?

Heeft u als werkgever een langdurig zieke werknemer in dienst, dan bent u verplicht om de werkwijze poortwachter te volgen. De werkgever moet er namelijk voor zorgen dat het functioneren van de werknemer in de arbeid zo snel en volledig mogelijk wordt hersteld. Waardoor een onnodig beroep op een uitkering wordt voorkomen.

Lees verder »

Recruitment voor jouw of toch niet?

Wat is recruitment, de voordelen van recruitment voor mijn organisatie en welke soorten recruitment bestaan er? Dit zijn allemaal vragen die bij u op kunnen komen, wanneer u op zoek bent naar een nieuwe werknemer. In dit blog vertel ik u graag meer over recruitment.

Lees verder »

Re-intergratie 2e spoor en hoe het werkt

Zodra een werknemer door ziekte of een bepaalde belastbaarheid niet meer in staat is om bij zijn huidige werkgever arbeid te verrichten, wordt doorgaans een 2e spoortraject gestart. Het 2e spoortraject volgt het 1e spoortraject op. Hieronder leg ik uit wat het 2e spoortraject voor u als werkgever inhoudt.

Lees verder »