Re-intergratie 2e spoor

Zodra een werknemer door ziekte of een bepaalde belastbaarheid niet meer in staat is om bij zijn huidige werkgever arbeid te verrichten, wordt doorgaans een 2e spoortraject gestart. Het 2e spoortraject volgt het 1e spoortraject op. Hieronder leg ik uit wat het 2e spoortraject voor u als werkgever inhoudt.

Wet verbetering poortwachter

Als uw werknemer langdurig ziek is, krijgt u als werkgever te maken met de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Deze wet bepaalt dat het salaris tijdens ziekte tot twee jaar moet worden doorbetaald. In deze periode wordt van u als werkgever verwacht dat u zich samen met de werknemer inspant voor een duurzame re-integratie. Onderdeel van deze wet is het inzetten van een re-integratie 2e spoortraject voor uw werknemer. Klik op de link voor de volledige Wet verbetering poortwachter.

Doel en volgorde van re-intergratie

Het doel van de re-integratie is het vinden van passend (betaald) werk binnen of buiten de eigen organisatie. Het werk moet passen bij de belastbaarheid van de werknemer. De volgorde hierbij is als volgt:

  • Re-integreren binnen de eigen functie, eventueel met aanpassingen (1e spoor).
  • Is re-integratie binnen de eigen functie niet mogelijk? Dan moet er gekeken worden naar andere mogelijkheden binnen de eigen organisatie (1e spoor).
  • Als er door de deskundige is vastgesteld dat re-integratie binnen de eigen organisatie niet haalbaar is, moeten de re-integratieactiviteiten zich richten op werk buiten de huidige werkgever (2e spoor).

In eerste instantie moeten de re-integratie activiteiten zich richten op een terugkeer in eigen functie, eventueel met aanpassingen of passend werk in de eigen organisatie. Re-integreren in de eigen organisatie wordt spoor 1 genoemd. Zodra terugkeer binnen de eigen organisatie niet mogelijk is, wordt spoor 2 opgestart

Een re-integratie 2e spoortraject

Tijdens een re-integratie 2e spoortraject wordt een werknemer begeleid bij het vinden van passend werk bij een andere werkgever. Tijdens dit traject worden verschillende re-integratieactiviteiten ondernomen zoals: een loopbaanscan, zelfreflectie (wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik). Daarnaast leert de werknemer een goed curriculum vitae te schrijven, een motivatiebrief op te bouwen, social media in te zetten en passende vacatures te vinden. Door middel van sollicitatietrainingen leert de werknemer hoe je het beste kunt solliciteren. Dit alles heeft als doel: werkhervatting in passend (betaald) werk buiten de eigen organisatie.

De arbeidsdeskundige

Het is verstandig om in het re-integratietraject een arbeidsdeskundige in te schakelen. De arbeidsdeskundige kan u adviseren wat de mogelijkheden in spoor 1 zijn. Daarnaast kan hij/zij ook adviseren om, parallel aan spoor 1, te starten met spoor 2. De arbeidsdeskundige is op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent het re-integratieproces. Een onjuiste uitvoering van het re-integratieproces kan leiden tot een sanctie vanuit het UWV.

Het re-integratiebureau

Een re-integratiebureau ontzorgt de werkgever in de re-integratieactiviteiten die voortvloeien uit het 2e spoor. Een re-integratiebureau heeft de juiste kennis in huis om de werknemer op een professionele manier te begeleiden in zijn re-integratie. Intree is een voorbeeld van een re-integratiebureau. Wij bieden u als werkgever ondersteuning tijdens het re-integratie 2e spoortraject van uw werknemer.

Vragen

Heeft u als werkgever vragen over het re-integratie 2e spoortraject of moet u binnenkort een 2e spoortraject starten voor één van uw werknemer? Neem dan contact met ons op via info@intree.nl of 085-06 00 980. Wij vertellen u graag meer.

contact opnemen

Geïnteresseerd in een vrijblijvend kennismakingsgesprek?

Neem dan contact met ons op door in het formulier jouw contactgegevens in te vullen. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@intree.nl of 085-06 00 980.

Auteur:

Dirk-Jan Tegel

Dirk-Jan is de eigenaar en oprichter van Intree B.V. Intree is een adviesbureau gericht op recruitment en re-integratietrajecten. Dirk-Jan houdt van uitdagende vraagstukken op het gebied van recruitment en re-integratie met als doel om de professional als de werkgever te ontzorgen.