Re-integratie

Binnen een bedrijf heb je te maken met ziekmeldingen. De meeste mensen die zichzelf ziekmelden zijn binnen één tot enkele dagen weer aan het werk. Is sommige gevallen is de ziekte van langere duur of zelfs blijvend, wat dan? Meestal is dit de start van een re-integratietraject. Intree biedt verschillende diensten aan op het gebied van re-integratie om u als werkgever en werknemer te ondersteunen.   

ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK​

Onze arbeidsdeskundigen helpen werkgevers en werknemers bij langdurig verzuim. Wij geven advies over de inzetbaarheid, oftewel de mogelijkheden in het eigen werk, aangepast werk of ander werk binnen of buiten de eigen organisatie. Lees verder voor meer informatie over het arbeidsdeskundig  onderzoek of vraag direct een gratis offerte aan.

Outplacementtraject

Bedrijven zijn voortdurend in beweging om flexibel en verantwoord in te kunnen spelen op veranderingen in de markt en de wereld. Het kan daardoor voorkomen dat de wensen ambities van werknemer en werkgever te ver uit elkaar komen te liggen of dat een gedwongen ontslag dreigt of reorganisatie aan de orde is. Een outplacementtraject van Intree biedt hiervoor een oplossing.

1e spoortraject

Is een werknemer uitgevallen als gevolg van ziekte of een ongeval? En blijkt dit langdurig te zijn? Dan is een re-integratie 1e spoortraject van toepassing. Tijdens dit traject staat het terugkeren naar het eigen werk dan wel met aanpassingen centraal. Mocht terugkeren naar de eigen functie niet mogelijk zijn, dan kan er gekeken worden naar een andere functie binnen dezelfde organisatie.

2e spoortraject

Het tweede spoortraject moet volgens de Wet Verbetering Poortwachter starten zodra blijkt dat een werknemer niet kan terugkeren in het eigen, aangepast of ander werk bij zijn eigen werkgever. Het tweede spoortraject heeft als doel passend werk te vinden in bij een andere organisatie. Benieuwd naar het 2e spoortraject van Intree? Vraag vrijblijvend een offerte aan.

3e spoortraject

Medewerkers die nog arbeidsmogelijkheden hebben (35-80% arbeidsongeschikt) na twee jaar ziekte komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. Tijdens de WGA-uitkering gelden er re-integratieverplichtingen voor de periode van maximaal 10 jaar. Het begeleiden van een werknemer met een WGA-uitkering naar passend werk noemen we re-integratie 3e spoor.

Wat onze klanten zeggen

Felixx. Arbo
Lees verder
Wij als Felixx. Arbo werken alle geruime tijd samen met Intree B.V. op het gebied van re-integratie trajecten. Wij stellen Intree met een gerust hart voor aan onze relaties omdat wij hebben ervaren dat zij professioneel en kundig te woord worden gestaan. De offertes zijn scherp geprijsd en zien er altijd verzorgd uit. Alle afspraken worden tijdig en correct nagekomen.

contact opnemen

Geïnteresseerd in een vrijblijvend kennismakingsgesprek?

Neem dan contact met ons op door in het formulier jouw contactgegevens in te vullen. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@intree.nl of 085-06 00 980.