Eigenrisicodrager Ziektewet: Een verstandige keuze?

Het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) is een belangrijke beslissing waar werkgevers voor staan. Het brengt financiële verantwoordelijkheid met zich mee, maar biedt ook meer controle over ziekteverzuimbeheer. In dit artikel onderzoeken we of het verstandig is om eigenrisicodrager te worden voor de ZW, met aandacht voor de voordelen, risico’s en overwegingen die een rol spelen.

De voordelen en overwegingen

Voordelen van eigenrisicodragerschap:
1. Kostenbeheersing: Als eigenrisicodrager heeft de werkgever meer invloed op de kosten van ziekteverzuim. Door effectief verzuimbeleid en re-integratiestrategieën toe te passen, kunnen kosten worden verminderd en beheersbaar worden gemaakt.

2. Flexibiliteit: Als eigenrisicodrager heeft de werkgever de mogelijkheid om zelf beleid en procedures te bepalen die aansluiten bij de specifieke behoeften van de organisatie. Dit biedt flexibiliteit en maatwerk bij de aanpak van ziekteverzuim.

3. Inzicht en controle: Eigenrisicodragerschap geeft werkgevers een dieper inzicht in het ziekteverzuim binnen hun organisatie. Hierdoor kunnen ze beter anticiperen, preventieve maatregelen nemen en de re-integratie van zieke werknemers effectiever aansturen.

Risico’s en overwegingen:
1. Financiële lasten: Als eigenrisicodrager draagt de werkgever de financiële verantwoordelijkheid voor het betalen van het ziekengeld en eventuele re-integratiekosten. Het is essentieel om voldoende financiële reserves te hebben om onverwachte kosten op te vangen.

2. Expertise en middelen: Effectief ziekteverzuimbeheer en re-integratie vereisen specifieke kennis en middelen. Het is belangrijk om te evalueren of de organisatie over de benodigde expertise beschikt of deze kan inhuren om de verantwoordelijkheden adequaat uit te voeren.

3. Verzekering van het eigenrisicodragerschap: Het is verstandig om de kosten en voordelen van het eigenrisicodragerschap te vergelijken met het afsluiten van een ZW-verzekering. Een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt op basis van de financiële situatie, bedrijfsgrootte en risicobereidheid van de organisatie.

Conclusie

Het besluit om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet is afhankelijk van verschillende factoren. Het biedt voordelen zoals kostenbeheersing, flexibiliteit en meer controle over ziekteverzuim. Echter, financiële verantwoordelijkheid en de noodzaak van expertise en middelen zijn belangrijke risico’s om te overwegen.

Het is cruciaal voor werkgevers om een grondige analyse te maken van hun specifieke situatie en behoeften. Het kan verstandig zijn om professioneel advies advies in te winnen en de mogelijke risico’s en voordelen zorgvuldig af te wegen voordat een definitieve keuze wordt gemaakt.

Vragen

Heeft u vragen over het eigenrisicodragerschap of over de andere re-integratiemogelijkheden voor uw bedrijf?  Neem dan contact met ons op via info@intree.nl of 085-06 00 980. Wij vertellen u graag meer.

contact opnemen

Geïnteresseerd in een vrijblijvend kennismakingsgesprek?

Neem dan contact met ons op door in het formulier jouw contactgegevens in te vullen. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@intree.nl of 085-06 00 980.

Auteur:

Dirk-Jan Tegel

Dirk-Jan is de eigenaar en oprichter van Intree B.V. Intree is een adviesbureau gericht op recruitment en re-integratietrajecten. Dirk-Jan houdt van uitdagende vraagstukken op het gebied van recruitment en re-integratie met als doel om de professional als de werkgever te ontzorgen.