ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK​

Onze arbeidsdeskundigen helpen werkgevers en werknemers bij langdurig verzuim. Wij geven advies over de inzetbaarheid, oftewel de mogelijkheden in het eigen werk, aangepast werk of ander werk binnen of buiten de eigen organisatie. Lees verder voor meer informatie over het arbeidsdeskundig onderzoek of vraag direct een gratis offerte aan.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer jouw werknemer door langdurig of complex verzuim niet in staat is om de eigen functie (volledig of gedeeltelijk) uit te voeren, biedt een arbeidsdeskundig onderzoek uitkomst. De arbeidsdeskundige adviseert over de belastbaarheid van een werknemer en over de belasting in het werk. Daarnaast kan hij adviseren over het aanpassen van werk, het inzetten van hulpmiddelen of het zoeken naar ander (passend) werk binnen of buiten de organisatie. Het doel van de arbeidsdeskundige is om langdurige uitval te voorkomen en een spoedige en een duurzame terugkeer naar werk te bevorderen.  

Als werkgever ben je verplicht om vanuit de Wet verbetering poortwachter te onderzoeken welke mogelijkheden de verzuimde werknemer in eigen werk of ander werk heeft en de werkgever dient daarbij goed te onderbouwen waarom bepaalde keuzes in het verzuimproces gemaakt zijn.

Hoe werkt een arbeidsdeskundig onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt over het algemeen ingezet rond de wettelijke verplichte eerstejaarsevaluatie. Echter is elk dossier maatwerk, per verzuimdossier zal beoordeeld moeten worden wanneer het onderzoek de meeste toegevoegde waarde heeft. Soms is het namelijk raadzaam om het arbeidsdeskundig onderzoek eerder uit te voeren. Bij een arbeidsdeskundig onderzoek worden vier vragen beantwoord:

 • Kan een werknemer nog zijn eigen functie/werkzaamheden uitvoeren;
 • Kunnen de eigen werkzaamheden van de werknemer passend te maken;
 • Kan de werknemer andere werkzaamheden verrichten binnen de eigen organisatie;
 • Kan de werknemer andere werkzaamheden verrichten buiten de eigen organisatie, zo ja, dan is het advies om een re-integratie tweede spoortraject op te starten.

Voordat de arbeidsdeskundige tot een advies komt voert hij een individueel gesprek met zowel de werknemer als de werkgever en een gezamenlijk gesprek met alle betrokken partijen. De arbeidsdeskundige voert ook een werkplekonderzoek uit en heeft hij contact met andere betrokkene partijen, zoals de bedrijfsarts, casemanager, eventuele behandelaars en het re-integratiebureau.

Naast de gesprekken bestudeerd de arbeidsdeskundige de volgende zaken:

 • Functieomschrijving van het werk voor uitval;
 • Gegevens belastbaarheid van de werknemer (FML);
 • Functiehuis van de organisatie;
 • Het cv van de werknemer (arbeidsverleden, indien relevant: uitkeringsverleden, opleiding);

Wat kunt u verwachten van een arbeidsdeskundig onderzoek bij Intree

 • Persoonlijk contact;
 • Onafhankelijk advies;
 • Binnen 28 dagen na de aanvraag een arbeidsdeskundige rapportage;
 • Antwoord op de vraag wat de mogelijkheden van een werknemer zijn;


Let op: Het is noodzakelijk dat je als werkgever onderzoekt hoe je werknemer kan blijven werken naar vermogen. Hier moet je ook schriftelijk bewijs met een onderbouwing voor kunnen leveren. Als je dat niet hebt, dan kan dat gevolgen hebben voor de beoordeling WIA-uitkering bij het UWV.

contact opnemen

Geïnteresseerd in een vrijblijvend kennismakingsgesprek?

Neem dan contact met ons op door in het formulier jouw contactgegevens in te vullen. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@intree.nl of 085-06 00 980.