2E SPOORTRAJECT​

Het tweede spoortraject moet volgens de Wet Verbetering Poortwachter starten zodra blijkt dat een werknemer niet kan terugkeren in het eigen, aangepast of ander werk bij zijn eigen werkgever. Het tweede spoortraject heeft als doel passend werk te vinden in bij een andere organisatie. Benieuwd naar het 2e spoortraject van Intree? Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Wat is een tweede spoortraject


Wanneer terugkeer in het eigen-, aangepast of ander werk bij de eigen werkgever niet lukt rondom het eerste ziektejaar, dan is het belangrijk om de mogelijkheden bij een andere werkgever te onderzoeken. Dit wordt een re-integratie tweede spoortraject genoemd. Het doel van een tweede spoortraject is werkhervatting in passend (betaalde) arbeid buiten de eigen werkgever, oftewel externe werkhervatting.

Het re-integratie tweede spoortraject is altijd gebaseerd op de adviezen vanuit de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige. De bedrijfsarts geeft aan welke mogelijkheden een zieke werknemer nog heeft, ook wel een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) genoemd. Op basis van o.a. de FML, het opleidingsniveau en de werkervaring bepaald de arbeidsdeskundige welke functies passend zijn. In het tweede spoortraject wordt hier vervolgens invulling aangeven door middel van assessments, (om)scholing, proefplaatsing en jobhunting.

In de Wet Verbetering Poortwachter wordt het volgende aangegeven: “Zodra er geen zicht (meer) bestaat op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie, moet er een adequaat tweede-spoortraject worden gestart om de hervattingskansen van de arbeidsongeschikte werknemer zo veel mogelijk te vergroten. Een tweede-spoortraject moet uiterlijk binnen 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek) worden gestart” (bron: UWV). Het re-integratie tweede spoortraject kan ook eerder worden ingezet, als blijkt dat er geen mogelijkheden zijn in het eerste spoor.

Wat kunt u verwachten van een 2e spoortraject bij Intree

Het re-integratie tweede spoortraject van Intree bestaat uit 4 fases, waarbij het doel is om het traject af te sluiten met een passende functie bij een andere werkgever. De trajecten duren tussen de drie en twaalf maanden, waarin altijd alle vier de fases worden doorlopen.

Fase 1

Kennismaking

Fase 2

Oriëntatie

Fase 3

Solliciteren

Fase 4

Duurzaam aan het werk of start spoor 2 traject

 • Intakegesprek en onderbouwd Plan van Aanpak
 • Benoemen van geschikte functies rekening houdend met de beperkingen van de medewerker
 • Ontwikkelen van curriculum vitae
 • Realisatie van sollicitatiebrieven
 • Beroepsoriëntatietesten
 • Inzet van verschillende modules
 • Voorbereiding op een sollicitatiegesprek (training op gesprekstechnieken)
 • Solliciteren op vacatures of open sollicitaties, inclusief begeleiding en bewaking van sollicitatieactiviteiten (jobhunting)
 • Zoeken naar leerwerktrajecten of werkervaringsplaatsen met baanintentie
 • Inschrijving bij minimaal twee uitzendbureaus
 • Ondersteuning bij arbeids- of detacheringcontract bij nieuwe werkgever
 • Begeleiding medewerker bij nieuwe werkgever

Fase 1: Intake

 • Intakegesprek en onderbouwd Plan van Aanpak
 • Benoemen van geschikte functies rekening houdend met de beperkingen van de medewerker

Fase 2: Oriëntatie / ontwikkeling

 • Ontwikkelen van curriculum vitae
 • Realisatie van sollicitatiebrieven
 • Beroepsoriëntatietesten
 • Inzet van verschillende modules
 • Voorbereiding op een sollicitatiegesprek (training op gesprekstechnieken)

Fase 3: Solliciteren

 • Solliciteren op vacatures of open sollicitaties, inclusief begeleiding en bewaking van sollicitatieactiviteiten (jobhunting)
 • Zoeken naar leerwerktrajecten of werkervaringsplaatsen met baanintentie
 • Inschrijving bij minimaal twee uitzendbureaus

Fase 4: Werk en nazorg

 • Ondersteuning bij arbeids- of detacheringcontract bij nieuwe werkgever
 • Begeleiding medewerker bij nieuwe werkgever

Tip

Door het vroegtijdig inzetten van een re-integratie 2e spoortraject kan de werknemer tijdig worden begeleidt naar passend werk bij een andere werkgever. Dit bespaart kosten en verkort verzuimtrajecten. Daarnaast voldoet het 2e spoortraject aan alle eisen vanuit de Wet Poortwachter (WVP). Zo worden loonsancties voorkomen

contact opnemen

Geïnteresseerd in een vrijblijvend kennismakingsgesprek?

Neem dan contact met ons op door in het formulier jouw contactgegevens in te vullen. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen via info@intree.nl of 085-06 00 980.